Projekty i wydarzenia:

Informatyka dla upraw

Tworzenie warunków środowiskowych i technicznych do konstrukcji i testowania urządzeń kontrolnych wraz z tworzeniem oprogramowania dla urządzeń nadzoru poprawnego przebiegu upraw tak szklarniowych jak i prowadzonych w środowisku naturalnym.

Nasze koło założyło eksperymentalną uprawę winorośli i innych roślin w tunelu ogrodniczym Uczelni dla pełnej realizacji projektu informatycznego.
Wyjeżdżamy za granicę aby nawiązywać nowe kontakty i rozszerzać zakres naszych działań.